You are here:-admin

About admin

Bác sĩ James Harden là thành viên của Bộ Y Tế Úc và là bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Eva Essence, với kinh nghiệm gần 20 năm nghiên cứu và điều trị các vấn đề về da, trên 1000 ca điều trị thành công an toàn, ông hiện là bác sĩ da uy tín, giỏi hàng đầu tại Eva Essence.