You are here:--Kết nối Eva Online

Kết nối Eva Online

Đối tượng đào tạo

  • Các nhà phân phối
  • Đại lý
  • Cộng tác viên

Giới thiệu khóa học

Khóa học này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kinh doanh online, Kết nối với bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng. Cải thiện các mối quan hệ. Cung cấp thông tin sản phẩm và sự tương tác và ủng hộ của khách hàng . Giới thiệu ban đầu. Tăng khả năng bán hàng.Cảm hứng những người đến học hỏi kinh doanh . Cải thiện bản thân. Kết nối khách hàng mọi lúc mọi nơi. những kiến thức cần thiết cho bạn.

Nội dung bài học

Xác định Phương tiện truyền thông xã hội

Quy tắc trong phương tiện truyền thông xã hội

Nguyên tắc truyền thông xã hội của HELEN

Hướng dẫn cách truyền đạt, cũng như hành động trong phương tiện truyền thông xã hội.

By | 2018-07-17T03:49:44+00:00 September 5th, 2017|Categories: About Eva|0 Comments

Leave A Comment