CHUYÊN GIA

Lời hứa về độ tin cậy đối với người tiêu dùng, tôn trọng sự đa dạng của con người và môi trường, các cam kết đạo đức Helen Global đã dựa trên chiến lược đổi mới của mình trên nền tảng các giá trị cơ bản, được chia sẻ bởi tất cả các đội trên toàn thế giới.

Các nhóm nghiên cứu và đổi mới toàn cầu của Helen áp dụng các nguyên tắc đổi mới bền vững và có trách nhiệm hàng ngày. Lắng nghe sự mong đợi của người tiêu dùng, họ cam kết theo đuổi vẻ đẹp đạo đức tôn trọng sự đa dạng. Trong các hoạt động nghiên cứu của mình, nhóm đặc biệt thận trọng trong năm lĩnh vực: sức khỏe con người (nhân viên, người tiêu dùng, chuyên gia), bảo vệ môi trường, đạo đức, thương mại công bằng và xem xét tác động xã hội và xã hội của đổi mới.

TƯ VẤN KHOA HỌC

Các nhà nghiên cứu của Helen Global đã đặt thành công những tiến bộ khoa học (kỹ thuật mô, giải mã bộ gen người, mô hình hóa, kỹ thuật hình ảnh) vào dịch vụ đổi mới có trách nhiệm. Yêu cầu thử nghiệm thế hệ mới cho phép đánh giá sự an toàn của các thành phần mà không cần thử nghiệm trên động vật (Helen Global đã ngừng thử nghiệm thành phẩm trên động vật vào năm 1989), và trong tương lai gần, sẽ có thể đánh giá hiệu quả lâm sàng mà không cần phải sinh thiết ( lấy mẫu mô người).