You are here:-Tài liệu
Tài liệu 2017-09-07T06:50:23+00:00

Trách nhiệm Platinum

September 6th, 2017|0 Comments

Trở thành nhà phân phối Lãnh đạo Platinum, anh chị phải đảm nhận vai trò lãnh đạo nhóm kinh doanh tuyến dưới. Trước hết, anh chị cần phải nắm rõ các điều kiện đạt

Đăng ký làm nhà phân phối

September 6th, 2017|0 Comments

Những câu hỏi thường gặp

September 6th, 2017|0 Comments

Nhằm giải đáp những câu hỏi và thắc mắc về kinh doanh cùng Helen. Đối tượng đào tạo Các nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên Eva Essence và Helen. Tất cả